//greenbymydonor.it/wp-content/uploads/2016/06/logo-1.png

Chi sono

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca powstało w 2008 r., aby sformalizować i wspierać Misję Kamerun, która od ponad 20 lat niesie pomoc kameruńskim dzieciom wBertoua i Yaounde. Aktualnie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca prowadzi dom dziecka Foyer St. Dominique oraz finansuje naukę kilkudziesięciu dzieci i młodzieży (począwszy od przedszkola do studiów doktoranckich włącznie). Jesteśmy bardzo dumni, że dwie nasze wychowanki domu dziecka studiują w Polsce Jacky - położnictwo w Kaliszu, a tegoroczna maturzystka Sonia - język polski na krakowskiej Politechnice.

Perchè greenbymyDonor®?

Wraz z rozwojem naszego Stowarszyszenia, dużą ilością realizowanych projektów wsparcia dzieci i młodzieży wKamerunie oraz z większą liczbą nowych darczyńców zaczeliśmy szukać jakiegoś CRM do pracy fundrasingowej. Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym było już niewystarczające. Kluczowym wymaganiem dla oprogramowania było dla nas posiadanie jednej bazy darczyńców z możliwością komunikacji z nimi i zarządzanie wpłatami i projektami.
greenbymyDonor® okazał się idealnym rozwiązaniem.

Aspettative

Teraz, kiedy mamy wszystkie informacje związane z darczyńcami w centralnej bazie danych greenbymyDonor® z możliwością komunikacji z nimi nasze działania fundrasingowe nabierają nowej jakości.